Reaaliaikaiset lentotarkastus­palvelut sähköverkko­yhtiöille

Lentotarkastukset ovat tehokkain tapa tarkastaa sähköverkkoja

Flyspect on lentotarkastusten reaaliaikainen tietojärjestelmä, jonka avulla tarkastuksissa data dokumentoidaan helposti ja tarkasti järjestelmän pilvipalveluun, jota kautta kaikki tieto saadaan tilaajan ja urakoitsijoiden tietoon. Flyspect-järjestelmän avulla tarkastetaan vuosittain energiansiirtoverkkoja yli kahdenkymmenen eri yrityksen verkoissa.

Flyspect soveltuu lukuisiin eri käyttötarkoituksiin

Energiaverkkojen tarkastus

Järjestelmän avulla voidaan tarkistaa energiaverkkoja yhdellä yksiköllä satoja kilometrejä päivässä, olipa kyseessä rutiinitarkastus tai suurhäiriötilanne.

Ympäristötutkimus

Flyspect soveltuu kaikenlaisiin ympäristön kuvaus- ja kartoitustehtäviin, kuten tulva-alueiden kartoitukseen, valuma-alueiden mallintamiseen tai riistan ja uhanalaisten eläinten kartoitukseen.

Helikopteri-laserkeilaus

Laserkeilauksella saadaan 3D-malli, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennushankkeissa, tie- ja rataverkon suunnittelussa sekä energiaverkkojen suunnittelussa.

Ortokuvaus

Ortokuvaus on työkalu kaupunki- ja infrastruktuurisuunnitellussa sekä erilaisissa tarkastuksissa. Yhdistettynä lämpökuvaukseen sitä voidaan käyttää vuotojen etsinnässä sekä pelastustehtävissä.

Pelastuspalvelut

Helikopterilla tehtävä etsintä ja kartoitus on nopeaa. Sillä saadaan kokonaiskuva laajoistakin alueista pelastuspalveluiden käyttöön.

Merenkulun turvalaitteet

Vesistöjen tuhansien turvalaitteiden tarkastuksissa ja jäätilanteen kartoituksessa voidaan hyödyntää uusinta tekniikkaa ja saada tarkat raportit nopeasti käyttöön.

Lisätietoja

+358 400 439 099
sales@comtiki.fi
Tekniikantie 4 A f, 02150 Espoo