Sovellukset

Lentotarkastukset ovat tehokkain tapa tarkastaa sähköverkkoja.

Flyspect soveltuu lukuisiin eri tarkoituksiin reaaliaikaisen raportointinsa, pilvipohjaisen tietokantansa ja järjestelmäyhteensopivuutensa ansiosta. Se toimii kaikissa tehtävissä, jossa paikkatieto, tarkka raportointi ja kohteiden dokumentointi ovat tarpeen. Flyspect-järjestelmän työkalut on suunniteltu yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa tehokkaiksi ja varmatoimisiksi niin suurhäiriötilanteissa kuin kuntotarkastuksissakin. Järjestelmässä on valmiit rajapinnat muihin tietojärjestelmiin kuten kunnonhallintaan, työnohjaukseen ja sähköverkkojen ohjausjärjestelmään (DMS).


Energiaverkkojen tarkastus

Energiaverkkojen tarkastus on tällä hetkellä Flyspectin tärkein sovelluskohde. Järjestelmän avulla voidaan tarkistaa energiaverkkoja yhdellä yksiköllä satoja kilometrejä päivässä, olipa kyseessä rutiinitarkastus tai suurhäiriötilanne. Järjestelmän avulla korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa juuri sinne, missä tarve on suurin. Flyspectin avulla kuntohavainnot kohdistuvat automaattisesti juuri oikeisiin verkon komponentteihin. Tiedot päivittyvät automaattisesti verkkoyhtiön verkonhallintajärjestelmään sisäänrakennettujen rajapintojen kautta.

Helikopteri-laserkeilaus

Flyspectin uusin sovellus on maaston ja muiden fyysisten kohteiden laserkeilaus. Laserkeilauksella saadaan 3D-malli maastosta tai muusta halutusta kohteesta. Mallintamista voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennushankkeissa, tie- ja rataverkon suunnittelussa sekä energiaverkkojen suunnittelussa. Flyspect-laserkeilaus- ja kuvauslaitteisto on kehitetty nimenomaan ilma-aluksista tehtävään mallintamiseen.

Ortokuvaus

Ilmakuvauksen avulla voidaan kartoittaa laajoja alueita. Se on myös tärkeä työkalu kaupunki- ja infrastruktuurisuunnitellussa sekä erilaisissa tarkastuksissa. Ortokuvaus on myös suureksi avuksi energiaverkkojen sekä tie- ja maanrakennushankkeiden suunnittelussa. Flyspect tuottaa reaaliaikaista ortokuva-aineistoa asiakkaiden käyttöön. Tieto on heti hyödynnettävissä verkkopalveluissa. Ajantasaiset kuvat lisäävät prosessin tehokkuutta ja jatkuvasti muuttuvassa urbaanissa ympäristössä.

 

Kaukolämpöverkkojen lämpökuvaus

Kaukolämpöverkkojen kartoitus lämpökameralla on kustannustehokas tapa löytää vuotokohdat ja muut häiriötilanteet. Flyspectin avulla näiden raportointitarkkuus ja -nopeus paranevat huomattavasti. Järjestelmän avulla voidaan kartoittaa suuriakin alueita, kuten kokonaisia kaupunginosia nopeasti. Reaaliaikaisen tiedon avulla korjaustoimet voidaan aloittaa välittömästi juuri siellä, missä korjausta tarvitaan.

Ympäristötutkimus

Flyspect soveltuu kaikenlaisiin ympäristön kuvaus- ja kartoitustehtäviin, kuten tulva-alueiden kartoitukseen, valuma-alueiden mallintamiseen tai riistan ja uhanalaisten eläinten kartoitukseen. Järjestelmä tehostaa työskentelyä saattamalla tiedot sijainneista reaaliaikaisesti karttakäyttöliittymään.  Automaattisesti tapahtuva riista- tai luonnonvarakartoitus on paljon tehokkaampaa, kun tiedot viedään suoraan järjestelmään manuaalisen ja monivaiheisen tiedonsiirron asemesta. Kartoituksessa voidaan myös hyödyntää lämpökameraa ortokuvaustekniikalla riistan määrän ja tiheyksien kartoituksessa.

Lisätietoja

+358 400 439 099
sales@comtiki.fi
Tekniikantie 4 A f, 02150 Espoo